безделник

безделник
същ. - лентяй, нехранимайко, пройдоха, непрокопсаник, негодник, негодяй, ленивец, гамен, скитник, празноскитащ, лумпен, хайлазин, паразит, търтей, готован, разпуснат
същ. - мързеливец
същ. - готованец
същ. - празноскитащ човек

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • безделен — прил. бездеен, ленив, мързелив, празен, нехаен, безгрижен, лентяй, негодяй, празноскитащ, безделник …   Български синонимен речник

  • гамен — същ. уличник, негодяй, нехранимайко, безделник, лумпен, негодник, невъзпитан, безсрамник, хулиган същ. дрипльо, парцалан …   Български синонимен речник

  • готован — същ. готованец, паразит, търтей, храненик, безделник, лентяй, ленивец, чака наготово, мързеливец, хайлазин, дембелин, негодяй, негодник същ. празноскитащ човек …   Български синонимен речник

  • готованец — същ. безделник, лентяй, нехранимайко …   Български синонимен речник

  • дембелин — същ. ленивец, мързелан, тунеядец, търтей, готован, готованец, паразит, лентяй, нехайник, безделник, негодяй, хайлазин …   Български синонимен речник

  • ленив — прил. мързелив, отпуснат, бавен, тежък, муден, пипкав, лентяй, безделник, бездеен, недеятелен, немарлив, нехаен, безгрижен, нехайник, празноскитащ, негодяй, дембелин, хайлазин, разхайлазен, мързелан прил. бавно действуващ прил. вял …   Български синонимен речник

  • ленивец — същ. ленив, мързелив, отпуснат, бавен, тежък, муден, пипкав, лентяй, безделник, бездеен, недеятелен, немарлив, нехаен, безгрижен, нехайник, празноскитащ, негодяй, дембелин, хайлазин, разхайлазен, мързелан същ. мързеливец …   Български синонимен речник

  • лентяй — същ. безделник, готован, хайлазин, паразит, търтей, нехранимайко, негодник, мързелив, ленив, мързелан, мързеливец, ленивец същ. готованец …   Български синонимен речник

  • лумпен — същ. гамен, уличник, негодяй, безделник, вагабонтин, скитник, нехранимайко, негодник, декласиран, дрипльо …   Български синонимен речник

  • льохман — същ. дангалак, дългуч, дингил, повлекан същ. негодник, нехранимайко, безделник, глупак …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”